English    Australian    American    Italiano    Français    Deutsch    Español    Português    Danske    Nederlands    Svenska    Norske    日本語    한국어   

Utfästelse om miljöskydd

Vi kan alla bidra genom att använda förnyelsebara eller återanvända resurser i våra dagliga liv.

Då jordens resurser är begränsade, är återanvändning och reduktion av avfall kritiska – det är absolut nödvändigt att människan fokuserar på produkter och förpackningar som använder förnyelsebara eller återanvända resurser.

Vårt engagemang i att producera hållbart strö och bäddströ

FibreCycle har åtagit sig att tillverka miljövänliga produkter med egenskaper som även överträffar traditionella produkter. Fibercycles pelleteringsprocess för papper resulterar i en ytterst miljövänlig produkt.

 

Förnyelsebar, återanvänd och biologiskt nedbrytbar

FibreCycle produkter är återanvända och kan skryta med många miljövänliga egenskaper: 

 • Gjort av >99% återvinningspapper (ingen jungfrulig träfiber) vilket är en förnyelsebar resurs som annars går till soptippen.
 • Inga tillsatser eller kemikalier.
 • Ingen blekning med syre eller element.
 • Tillverkningsprocessen är en sluten slinga varigenom finmaterial fångas och återinförs i processen.
 • Lättare än konkurrerande produkter, vilket betyder att produktions- och transportkostnader har ett mindre CO2  footprint.
 • Energi som används i processen återanvänds där det är möjligt.

Efter användning som kattströ eller bäddströ kan pelleterna återanvändas som:

 • Kompost, bränsle för ugnar, jordförbättringsmedel eller komposttäckning.
Återanvändbara och förnyelsebara förpackningar:
 • Pappersstock är gjort av förnyelsebara råvaror  (med undantag för lerbestruket papper som är en icke-förnyelsebar resurs). 
 • Tryckning med låg miljöpåverkan använder digitala plåtar och vattenbaserade (inga lösningsmedel) trycksvärta.
 • Pappersförpackningar kan återanvändas.

Statistik om miljöpåverkan

Statistik om vår verksamhets miljöpåverkan:

 • Återanvändning av ett ton papper räddar 17 träd och 26 500 liter vatten (källa: EPA)
 • Skogsproduktion skadar inte bara träd: 3 000 arter av fisk och naturliv och 10 000 växtarter finns i National Forests (källa: Sierra Club)
 • Det papper som vi kastar bort årligen motsvarar  c:a 40% av en stads fasta avfall (källa: Sierra Club)
 • Mängden avfall per person och år: 680 kg (källa: Embracing the Earth, Mark Harris)
 • Mängden avfall per person som komposterar 170 kg (källa: Embracing the Earth, Mark Harris)
 • Procent av direkt reklam som återanvänds: 5.2% (källa: Advertising Mail Marketing Association)
 • Återvinning av papper resulterar i 95% mindre luftförorening (källa: Center for Ecological Technology)
Klicka här för "Tänk på ditt CO2  footprint" och få detaljerad information om våra meriter angående miljövänlighet.